Solution focused coaching

Als een medewerker worstelt met professionele of persoonlijke ervaringen die hem of haar belemmeren in het functioneren, kan coaching uitkomst bieden. L’écluse Loopbaanadvies biedt meer dan coaching alleen; wij besteden aandacht aan de ervaringen, maar richten ons al in een vroeg stadium in het bijzonder op oplossingen en op de toekomst. Voor de medewerker en voor uw organisatie. We noemen dat solution focused coaching, ofwel: oplossingsgerichte coaching.

Trajecten op maat

L’écluse Loopbaanadvies verzorgt een traject op maat, gericht op advies, ondersteuning en begeleiding. De duur van het traject is afhankelijk van de individuele situatie van de persoon die we begeleiden. In veel gevallen helpen we een medewerker met een paar gesprekken al verder, soms is een langduriger traject van enkele maanden nodig.